Stowarzyszenie zwykłe Voces Gaudii zostało założone dnia 7 listopada 2017 roku, do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy zostało wpisane dnia 16 listopada pod nr 220.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. promocja kultury muzycznej i rozwój członków Stowarzyszenia;
 2. wsparcie społeczności LGBT+;
 3. promocja kultury LGBT+;
 4. działania na rzecz promocji tolerancji i akceptacji społeczności LGBT+ w Polsce.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. nieodpłatne prowadzenie oraz wsparcie organizacyjne i finansowe Chóru Voces Gaudii;
 2. aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych zgodnych z celami Stowarzyszenia;
 3. nieodpłatne organizowanie koncertów i wydarzeń zgodnych z celami Stowarzyszenia;
 4. nieodpłatne organizowanie warsztatów i szkoleń zgodnych z celami Stowarzyszenia;
 5. reprezentowanie członków Stowarzyszenia oraz innych zainteresowanych osób za ich zgodą;
 6. nieodpłatne działania integracyjne i edukacyjne;
 7. współpracę z władzami, instytucjami oraz mediami.

Aktualny skład Zarządu:

 • Prezeska Zarządu – Aleksandra Błaszczyk
 • Członkini Zarządu – Anna Łuczyńska
 • Członek Zarządu – Grzegorz Socha
 • Członek Zarządu – Michaił Czerniak
 • Członek Zarządu – Krzysztof Dziewit

Regulamin Stowarzyszenia Voces Gaudii

Regulamin Chóru Voces Gaudii