Stowarzyszenie zwykłe Voces Gaudii zostało założone dnia 7 listopada 2017 roku.

Od 4 listopada 2022 roku, Stowarzyszenie Voces Gaudii jest wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001000950.

Celami Stowarzyszenia są:

(1) promocja kultury muzycznej i rozwój członków Stowarzyszenia;
(2) wsparcie społeczności LGBT+;
(3) promocja kultury LGBT+;
(4) działania na rzecz promocji postaw tolerancji i akceptacji wobec społeczności LGBT+;
(5) działania na rzecz ochrony praw człowieka.

Poprzez społeczność LGBT+, rozumiemy lesbijki, gejów, osoby biseksualne, transpłciowe oraz inne osoby nieheteronormatywne i niecispłciowe.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

(1) prowadzenie oraz wsparcie organizacyjne i finansowe Chóru Voces Gaudii;
(2) aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych zgodnych z celami Stowarzyszenia;
(3) organizowanie koncertów i wydarzeń zgodnych z celami Stowarzyszenia;
(4) organizowanie warsztatów i szkoleń zgodnych z celami Stowarzyszenia;
(5) reprezentowanie interesów zbiorowych członków Stowarzyszenia wobec organów władzy publicznej i innych podmiotów;
(6) działania integracyjne i edukacyjne;
(7) współpracę z władzami, instytucjami oraz mediami.

Aktualny skład Zarządu:

Aktualny skład Zarządu:

  • Grzegorz Socha – Prezes Zarządu
  • Michaił Czerniak – Dyrektor Artystyczny
  • Marlena Szylińska – Członkini Zarządu
  • Anna Łuczyńska – Członkini Zarządu
  • Dorota Orzeł – Członkini Zarządu

Statut Stowarzyszenia Voces Gaudii

Regulamin Chóru Voces Gaudii